9.5.2004 CAC Banská Bystrica

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Vlastislav Vojtek, SK

 

BOB - Amir Karim Tall Afar

 

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

VD1

Amber

(Ainar Az-Dasht e Lút x Beatricea Orsi)

ch: Darmotski Tatjana

m: Tokárová Terézia, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, Víťaz SK 2004, BOB

Amir Karim Tall Afar

 

(ICh Ukhaydir An'am Ala x  ICh. Aischa Fi-It)

 

ch+m: Fekiačová Zuzana, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Anis Nadir Tall Afar

(ICh Ukhaydir An'am Ala x ICh. Aischa Fi-It)

ch+m: Fekiačová Zuzana, SK

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, Víťaz SK 2004

Abia Layla Tall Afar

(ICh Ukhaydir An'am Ala x  ICh. Aischa Fi-It)

ch+m: Fekiačová Zuzana, SK

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer