9.5.2004 CAC Banská Bystrica

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: Vlastislav Vojtek, SK

 

BOB - Alladin Variage Gold

 

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, Víťaz mladých SK 2004

Fallkos Balšaja Achota

(Avanturin x Tiara)

ch: Šír Dušan

m: Judiak Vladimír, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, Víťaz SK 2004, BOB

Alladin Variage Gold

Splnil podmienky na Slovenského šampióna!

(Maxime de Nikolajev x Nastasia Kinski Krylov)

 

ch+m: Hladíková Zuzana, CZ

V2, resCAC

Splnil podmienky na Slovenského šampióna!

Avar Bistkupstwo

(Avanturin x Polly z Palatimu Moravia)

ch: Zapletal Vojtěch

m: Zapletalová Ludmila, CZ

VD3

Atamán Grisa

(Szabosi Csahos Argos x Monomah Ira)

ch: Sándor Bedo + Markovits Nóra

m: Mrázová Jana, CZ

---

Reverend Nijinsky Ballet

 

(Orange Ornament Nijinski Ballet x Internationala Nijinsky)

 

ch: Buriánová Lenka

 

m: Křápová Marta, CZ

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V2, resCAC

Azzem Variage Gold

(Maxime de Nikolajev x Nastasia Kinski Krylov)

ch: Hladíková ZUzana, CZ

m: Plisková Petra + Chmielová Jana, CZ

V1, CAC

King se Sfory Carycy

(Liman Stepowy Goniec x Rona Heisfalor)

ch: Dziewiecka Sabina

m: Wagner Maciej, PL

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

VD1

Dvina Majove Bohemia

(Oz Anzus x Andrejka Majove Bohemia)

ch: Veselé Marie

m: Švihorík Milan, SK

VD2

Fiona Balšaja Achota

(Avanturin x Tiara)

ch: Šír Dušan

m: Fridrichová Drahomíra, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, Víťaz SK 2004

Tenebree Krylov

 

(Metel d'Al Kerby x Proxima Centaur Krylov)

 

ch: Krylová Hana

 

m: Nussbauer Jan, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer