21.8.2004 CACIB Mechelen, B

Whippet

Rozhodca /Richter /Judge: Anita Gielisse, NL

 

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG - Ch.Avalonia Macallan

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB Dixmoor Top Of The Pops
  m: Scheerens, Dams, Coppel
V2 Casanova Di Mahana
  m: Delabelle
VD3 Horsewip Gold Soprano Sun
  m: Domergue Legrand

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, resCAC, resCACIB Ch.Sandline Yankee
  m: Cloes

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1 Sandline Blue Moon
  m: Cloes
V2 Boxing Helena's Art Groupie
  m: Scheerens, Dams
VD3 Horsewip Gold Sublime Lilas
  m: Domergue Legrand

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG Ch.Avalonia Macallan
  m: Scheerens
V2, resCAC, resCACIB Ch.Dixmoor The Killing Moon
  m: Coppel
V3 Your My Girl Di Mahana
  m: Nieuwenhuizen

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer