WORLD DOG SHOW

1.6.2003 Dortmund, D

MAGYAR AGAR

Rozhodca /Richter /Judge:  Norman Huidobro Corbett (E)

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, JuniorWorldWinner 2003 Dévaj Narancsm, Walter A.J.

V2    Betcha Katcha Mivan, Bulitta Sylvia + Dieter

V3    Arnayagi Utonallo Duhaj, Lugosi Andrea

VD4  Dévaj Orvos, Sznaka Judith

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, VDH Thajra's Apro, Kehe

V2, resVDH Aranyagi Utonallo Cserkesz, Ziro Michaela

V3    Dévaj Hadnagy, Mazura Nora + Peter

VD4 Versenyfuto Baro, Horst Michal

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklass

V1, VDH Bona Spes Avanti, Bednar S.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, VDH, CACIB, WorldWinner 2003, BOB Dévaj Vogany, Groborsch Johanne

FENY /females /hündin:

Rozhodca /Richter /Judge:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklass

V1, JuniorWorldWinner Aranyagi Utonalli Disco, Logosi Andrea

V2    Betcha Katcha Mignon, Honstetter + Sewastianuk

V3    Dévaj Oda, Engels-Schmidt Eva-Maria

Trieda otvorená /Open /Offeneklass

V1, VDH Thajra's Anuschka, Christiansen Teyra

V2, resVDH Tuzviragvadasz Anastasia, Murtomaki Camilla + Pulkkinen

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, VDH Kalanduabasz Hiszteria, Hradszky Krisztina

V2, resVDH Dévaj Drága, Engels E+A

Výsledky sú uvedené tak, ako boli prezentované na výsledkovej tabuli.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer