CAC - Špeciálna výstava chrtov
Lysá nad Labem - CZ

3.5. 2003

Piccolo levriero Italiano

Rozhodca/Richter/Judge: R. Marešová Ing. - CZ

PSY /males /rüde:
Trieda víťazov /Winners / Siegerklasse
V1, CAC, VSV, BOB Ballymon Blade Bohemia Baccara
(Wody Skara x Tosca Tiffany Skara)
ch+m: M. Maršíková

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
VN Thálie Rebeca Skarak
ch: Robert Mareš Ing.
m: M. Maršíková
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1 Adélka Něžná Krása
ch+m: B. Pecharová
V2 Amálka Něžná Krása
ch: B. Pecharová
m: L. Linhartová
V3 Aranka Něžná Krása
ch+m: B. Pecharová
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, VSV Hilda z Kopfsteinu
(Woody Skara x Claudia Bohemia Skara)
ch+m: M. Cséfay

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer