26.1.2003 CACIB Trenčín
Saluki

Posudzovala /Judge : Libuše Ubrová, CZ

 

BOB - Tin Hina's Hesmat

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC SHAIKH-EGYPT AL FIRDOUS
(Shafaq Lizmir al Zahir x Yanam Tal Amal)
CH: Share Chuat
M: Nina Danzberger, A
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V2, resCAC WAHEEL DEL MONTE DE HAYA

(Alkama Attar Amiir x Naara del Monte)
CH: Hana Petrusová
M: Petra Minářová, CZ
V1, CAC WARDAI DEL MONTE DE HAYA

(Alkama Attar Amiir x Naara del Monte)
CH: Hana Petrusová
M: Krejčí, CZ
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC AINAR AZ DASHT-E LÚT

(Kamán z Farsistanu x Atife Santa Tranta)
CH: Adamcová Magda
M: Kollárová Marcela, SK
V2, resCAC UZAYR DEL MONTE DE HAYA

(Omar Sharif del Monte x Qiná del Monte de Haya)
CH: Hana Petrusová
M: Cvejn Ondřej, CZ
Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse
V1, CAC, resCACIB AREF EL RUB AL-KHALI
(Baghdad Look No Futher x Safinya Bint Amir El Riad)
CH: Kronsteiner Helge
M: Nina Danzberger, A
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, BOB TIN HINA'S HESMAT
(Dust x Tin Hina's Ceylan)
CH+M: Annette Haferl, CH
--- BAHARI SANTA TRANTA
(Shamas Har Kala Rachi x alderamin z Evropského rozvodí)
ch+m: Jarolímová(CZ)

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, resCACIB WIJDAN DEL MONTE DE HAYA

(Alkama Attar Amiir x Naara del Monte)
CH: Hana Petrusová
M: Hradecká Vladislava, CZ
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V2, resCAC LARUSA Z FARSISTANU

(Kamán z Farsistanu x Jamen z Farsistanu)
CH: Rejpalová Jarmila
M: Jamrichová Martina, SK
V1, CAC, CACIB TIN HINA'S JALAN

(Tin Hina's Chaitan x Melik Qana al Maas)
CH+M: Annette Haferl, CH
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC TEFNUT DEL MONTE DE HAYA

(Omar Sharif del Monte x Lydda del Monte)
ch:Petrusová
m:Baštovi (CZ)
V2, resCAC TIN HINA'S HALEEMAH

(Dust x Tin Hina's Ceylan)
CH+M: Annette Haferl, CH

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /e x cellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend