8.2.2003 CACIB Brno, CZ

Piccolo  levriero italiano

Rozhodca/Richter/Judge: JUDr. Kocourek Karel, CZ

PSY /males /rüde:
Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse
VN1 Herby di Branco Piccolo
ch: Daňková H.
m: Pivcová H.
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC Nebbiolo Skarak
(Titanic Terentio Skarak x Destiny Hippolit Star)
ch: Ing. Marešová R.
m: Kolínková Olga
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB JCh. Ciro Astoša
(Euzebio Gorzowska panorama x Aschlei Astoša)
ch:Tomanová l.
m: Slapničková V.

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse
VN Bolka del Maestro Soapellino
(Buráček z Haldy písku x Beatrice von Alpinstrom)
ch + m: Čech V. 
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC Italian Just King of Ivar
(Peppone vom Pellerschlos x  Latoy ill Piccolo Azzuro)
ch + m:Vaňková I
V2 Jasmine King of Ivar 
(František Dobrota z Ivaru x Hanička King of Ivar)
ch:Vaňková I
m: Vaňková + Pernický
V3 Adélka Něžná krása
(Woody Skara x Guendolina Bohemia Skara)
ch + m: Pecharová B. 
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC Cindy Finský domek
(Enzo Bohemia Skara x Ája Finský domek)
ch: Lavičková M
m: Gotthardová J.
V2, resCAC Chellsea King of Ivar
(František Dobrota z Ivaru x Latoy ill Piccolo Azzuro)
ch:Vaňková I
m: Pernický R.
V3 Gaia von Alpinstrom
(Oliver Skara x Unie kara)
ch:Kukrálová H
m: Tichotová D. 
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Romanzia des Trois Pyramides
(Nomen Nescio du Domaine de Chanteloup x Ombre Chinoise)
ch: Juin
m: Podaná Helena, CZ
V2, resCAC, resCACIB Evita di Branco piccolo
(Euzebio Gorzowska Panorama x Vhilomena El-Saghir)
ch: Daňková
M: Varhanová Petra, CZ
V3 Hilda z Kopfsteinu
(Woody Skara x Claudia Bohemia Skara)
ch + m: Scéfay M
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, resCACIB Ch. Bonie Fi-It
(Woody Skara x Cachy Bohemia Skara)
ch: Šírová J.
m: Slapničková V.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend