8.2.2003 CACIB Brno, CZ

 GREYHOUND

Rozhodca/Richter/Judge: Ringer Adolf, A

PSY /males /rüde:
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
VD My Camelot President
(Gayside christmas Past x My christmas white star)
ch: Sordjan
m: Lorencová, CZ
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, resCACIB Bayan Christmas Decuma
(Gayside Christmas Past x Aira Decuma)
ch+m: Lorencová, CZ
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V2, CAC, CACIB Ch. Eikica Simon Says
(Vaya Con Dios Chopper x Ch. Eikica Hoey Hayzia)
CH: Bockhaus H.
M: Kobercová m. + Dufková R.
V2, resCAC Sobers Tarquina
ch:Sobers
m: Oliven N.

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, resCACIB Eikica Arrogant Alfa
(Ch.Eikica Marquis Mirage x Ch. Eikica Exqusite Effie)
CH: Bockhaus H.
M: Kobercová m. + Dufková R.
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Bunny X´cellenta Decuma
(Gaysyde Christmas Past x ICh. Aira Decuma)
CH: Loroncová P.
M: Lorencová P. + Mercantová J. 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend