8.2.2003 CACIB Brno, CZ

Galgo espaňol

Rozhodca/Richter/Judge: JUDr. Kocourek Karel, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Nuestra Sona Enana
m: Laminger Birgit

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend