8.2.2003 CACIB Brno, CZ

Barsoi

Amur Majove Bohemia & Luisa Sofena

 

Rozhodca/Richter/Judge: Bouček František,CZ

PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC Tarassov du Grand Fresnoy

ch: Combis M.H.
m: Foitová Z.
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, Res.CACIB Avar Bistkupstwo

(Avanturin x Polly z Palatinu Moravia)
ch. Zapletal V.
m: Zapletalová L.
V2, Res.CAC Nicholas Sofena
(Limbachi Golub x Chriestie Sofena)
ch.+ m: Mudra A.
V3 Altaj Russkaja Achota
(Ch. Charmen Barzet x Jessica z Palatinu)
ch: Němcová M.
m: Blizman Blanka Joanna / Vitásková B.
VD4 Azzem Variage Gold
(Maxime de Nikolaiev x Nastasa Kinski Krylov)
ch: Hladíková Z.
m: Plisková P.
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB Amur Majove Bohemia

(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Najove)
ch: Veselá M.
m: Peslerová M.
V2 Cabarelo Zagredža
(Carayan Quido Bohemia x Atarri Aluvar Barzovo udobstvo)
ch: Stuchlá H.
m: Zamazal M.
VD3 Shakespeare Nijinski Ballet
(Nostradamus Nijinski Ballet x Kartinouschka Nijinski Ballet)
ch: Ing. Buriánová l.
m: Zatloukal R.

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
VN1 Tenebree Krylov
(ICh. Metel d al Kerby x roxima Centaur Krylov)
ch: Krylová H.
VN2 Tota Tora Tora Krylov
(ICh. Metel d al Kerby x roxima Centaur Krylov)
ch: Krylová H.
m: Neuber P.
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, Res.CACIB Altamira Moomoon

(Orel des Princes de Kazan x Alidsher Audi a Vide)
ch: Doležalová R.
m: Řeřichová M.
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC Amga Mischenka
(Ch. Charmen Barzet x Aylin z Brdského chovu)
ch: Dvořáková V.
m: Dvořák F.
V2 Cira Camčatka Zagredža
(Carayan Quido Bohemia x Atarri Aluvar Barzovo udobstvo)
ch: Stuchlá H.
m Stuchlá M.
Trieda šampionov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, CACIB, BOB Ch. Luisa Sofena

(Chris Sofena  x Ester Sofena)
CH.+ M: Mudra A.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend