8.3.2003 KV České Budejovice, CZ

Piccolo levriero italiano

Posudzovala /Judge: Panušková V. - CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1 Goldfread von Alpinstrom
(ICh. Oliver Skara x Ch. Unie skara)
ch + m: Kukrálová H.
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
VD1 Gwidion von Alpistrom
(ICh. Oliver Skara x Ch. Unie skara)
ch + m: Kukrálová H.
Trieda víťazov /Winners / Siegerklasse
V1, CAC, Klubový víťaz Ciro Astoša
  (Euzebio Gorzowska Panorama x Aschlei Astoša)

 

ch: Tomanová L.
m: Slapničková V.
V3 František Dobrota z Ivaru


 

(Silenzio El-Saghir x Berolinka z Ivaru)
ch + m:  Vańková I.
V2, resCAC Zwingli del Discoleto


 

(Otello des Pitchoun Diables x Motsdoeuvre del Discoleto)
CH: Lamperti A.
M: Marešovi R.+R.

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse
V1, Najlepší veterán Hannibal des Trois Pyramides
(Enzo des Trois Pyramides x Aquarella des Trois Pyramides)
ch: Juin Jean-Luk
m: Podaná H. PhDr.

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
VN1 Holly di Branco Piccolo
(Fiefoemiek´s Furioso x Vhilomena El-Saghir)
ch: Pecharová B.
m: Baxová Eva  
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC, Klubový víťaz mladých Just Italian King of Ivar
(Peppone vom Pellerschlos x  LaToy ill Piccolo Azzuro)
ch + m:Vaňková I
VD2 Amálka Něžná krása
(Woody Skara x Guendolina Bohemia Skara)
ch: Pecharová B.
m:Linhartová L.
vylúčená Jasmine King of Ivar 
(František Dobrota z Ivaru x Hanička King of Ivar)
ch:Vaňková I
m: Vaňková + Pernický
/ Gáia von Alpistrom
(ICh. Oliver Skara x Ch. Unie skara)
ch:  Kukrálová H.
m: Tichotová D.  
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, BOB, Klubový víťaz Romanzia des Trois Pyramides
(Nomen Nescio du Domaine de Chanteloup x Ombre Chinoise)


 

ch: Juin Jean-Luc - FR.
m: Podaná Helena, CZ
V2 Evita di Branco piccolo


 

(Euzebio Gorzowska Panorama x Vhilomena El-Saghir)
ch: Daňková
m: Varhanová Petra, CZ
VD3 Chelsia King of Ivar
(František Dobrota z Ivaru x La Toya Il Piccolo Azzuro)
ch: Vaňková I.
m: Pernický R.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend