8.3.2003 KV České Budejovice, CZ

Deerhound

Posudzovala /Judge: Panušková V. - CZ

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, BOB Annabelle Mariaxet
(Kilbourne Luffa v.d. Oelmuehle x Axeta z Benáteckého Křemene)
ch: Švejdová
m: Trnková(CZ)
V2, resCAC Anatolie Mariaxet
(Kilbourne Luffa v.d. Oelmuehle x Axeta z Benáteckého Křemene)
ch: Švejdová
m: Drábová L.
Trieda víazov /Winners / Siegerklasse
V1, CAC, Klubový víaz Ch. Arya Stohe
(Skara Brae rrow x Amulree z Hedvábí)
ch: Stohanzlová H.
m:Vlčková R.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend