8.3.2003 KV České Budejovice, CZ

Barsoi

Posudzovala /Judge: Ing. Petrusová H. - CZ

 

V1, CAC, BOB, Klubový víťaz - Alladin Variage Gold

 

Všetky fotky: MVDr. Vodička P.

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, BOB, Klubový víťaz Alladin Variage Gold

 

(Maxime de Nikolaiev x Nastasia Kinski Krylov)
ch + m: Hladíková Z.
V2, resCAC Monarcha Blanca Barzet

(Charmen Barzet x Haletka Blanca Barzet)
ch: Šístková H. Ing.
m: Vodička P. MVDr.
Trieda víťazov /Winners / Siegerklasse
V1, CAC Ardagans Banjer

(ICh. Hyvanoe des Coursies de x Ardaganś Olimpia)
ch: Karmelk H.J.W.

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse
VN1 Tenebree Krylov

(Metel d´al Kerby x Proxima Centaur Krylov)
ch: Krylová H.
m: Nussbauer J.
VN2 Terzaika Homierovitch Boldareffchino

(Y´Donskoi des Steppes Glacees x Raketa Homierovitch Boldareffchino)
ch: Kojine V.
m: Karásková M.
--- Tora Tora Tora Krylov
(Metel d´al Kerby x Proxima Centaur Krylov)
ch: Krylová H.
m: Neunerová P.
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
VD Byrranga Majove Bohemia
(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove)
ch: Veselá M.
m: Havlisová L.
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC Anastasia Varige Gold

(Maxime de Nikolaiev x Nastasia Kinski Krylov)
ch + m: Hladíková
V2, resCAC Alca Balšaja achota

(Romeo ze Sfory Carycy x Zlodejka Lanita)
ch + m: Šír D.
V3 Belinda Balšaja achota

(Avanturin x chantilly Leyton)
ch: Šír D.
m: Havlisová L.
V4 Maestra Blanca Barzet

(Charmen Barzet x Haletka Blanca Barzet)
ch +m: Šístková H. Ing.
odst. Aischa Balšaja achota
(Romeo ze Sfory Carycy x Zlodejka Lanita)
ch: Šír D.
m: Polonyová res
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC Ursa Ukraina Polot

(Orel des Princes de azan x Malachitova Mieczta Polot)
ch: Kluska W.M.
m: Šístková H. Ing.
V2, resCAC Angara Mischenka

(Ch. Charmen Barzet x Aylin z Brdského chovu)
ch: Dvořáková V.
m: Konvička V.
odst. Beauty Balšaja achota
(Avanturin x Chantylli Leyton)
ch: Šír D.
m: Polonyová
Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse
V1, CAC, Klubový víťaz Stepanida de Nikolaiev

(Igor de Nikolaiev x Olivia de Pinedo)
ch: Thalgott D.
m: Vodička P. MVDr.
Trieda víťazov /Winners / Siegerklasse
V1, CAC Buchara von Chrima - Hyvadora

(ICh. Hyvanoe des Coursies de x ICh. Isadora de Nicolaiev)
ch: Langer M.
m: Karásková M.
Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse
V1, Najlepší veterán Ennie Aristion - Bohemia

(Fomanow won Kornalowa x Dajana z Plzeňského chovu)
ch: Holmerovi Z.+J.
m: Finková P.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend