4.10.2003 Klubová výstava chrtov

Bratislava, SK

Chart polski

Rozhodca /Richter /Judge:

PSY /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, Najlepší pes, BOB

Ural Resurgam

 

m: Artur Siery, PL

 

4 ročný, nožnicový skus nekompletný, dobrá lebka, dobre nesené ucho, korektná prsná kosť, dobrá hĺbka hrudníka, veľmi dobrá horná línia, dobre vyvinuté zadné končatiny.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer