4.10.2003 Klubová výstava chrtov

Bratislava, SK

Podenco Ibicenco

hrubosrstý /rauhaarig

 

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, BOB

BRUJO

 

m: Alberto Rossi, I

16 mesačný, nožnicový skus, mohutný pes, so silnými kosťami, dobrá dĺžka hlavy, bohužiaľ mierne užšia vpredu, hrboľ musí byť vyjadrený, silne osvalené končatiny, dobrá kvalita srsti, musí spresniť pohyb.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer