23.8.2003 Kladno, CZ - Klubová výstava

Klub chovatelů a přátelů barzojů

Rozhodca /Richter /Judge: Petr Řehánek, CZ

 

BOB - Galileo Galilei z Bilmy

 

PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC, Klubový víaz mladých, BOB Galileo Galilei z Bilmy
  (Quint Element Krylov x Djelaika v. Pazjino)
  CH: M. Pařízková
  M: Sýkorová L.
VD2 Gradivo z Bilmy
  (Quint Element Krylov x Djelaika v. Pazjino)
  Ch: M. Pařízková
  M: M. Řeřichová
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, Klubový víaz Avar Bistkupstwo

(Avanturin x Polly z Palatinu Moravia)
CH: V. Zapletal
M: L. Zapletalová
V2, resCAC Mon Amour Sofena
  (CH.Chris sofena x JCH.Imzadza Black Sofena)
  CH+M: A. Mudra
V3 Reverend Nijinski Ballet
  (Orange Ornament Nijinski Ballet x Ich. Internationala Nijinski)
  CH: Ing. L. Buriánová
  M: M. Křapová
FENY /females /hündin:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1 Zaganhar Epyra
  (Zaganhar Derzil x Zaganhar Zaznoba)
  Ch: D. Pye
  M: Finková P.
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, Klubový víaz JCH. Nikita Sofena

(Golub Limbachi x Christie Sofena)
Ch+M: A. Mudra
V2, resCAC Altamira Moomoon
  (Orel des Princes de Kazan x Alidscher Audi a Vide)
  CH: Doležalová
  M: M. Řeřichová
V3 Apurva Bistkupstwo

(Avanturin x Polly z Palatinu Moravia)
CH: V. Zapletal
M: L. Zapletalová
VD4 Quintal z Palatinu Moravia
  (Aegir z Bilmy x Jessica z Palatinu)
  CH: M. Růžičková
  M: I. Počtová
Trieda víazov /Winners /Siegerklasse
V1, CAC JCH. Andrejka Majove Bohemia
Nový Český šampión (Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove)

Ch+M: M. Veselá
Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse
V1, Najlepší veterán Aila Bohemia Astrid
  (Agassyr Ledový Vítr x Hilerica z Palatinu)
  CH: R. Rybáčková
  M: D. Zimová

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer