3.10.2003 EURO DOG SHOW

Bratislava, SK

Chart Polski

Rozhodca /Richter /Judge: Attila Kelemen, RO

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

---

Traper Taps Ksenas

  O: BORUTA ARCTURUS M: SENTA SAMBA KSENAS

 

m: Bláhová Barbora, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB

Boruta Arcturus

  O: BYSTRY Z WIELGOWA M: STARKA SALSA KSENAS

 

m: Horbatowska Blanka, PL

V2, resCAC

Hultaj Piekarske Wzgorze

  O: KADVYL CELERRIMUS M: ARLETA WODNE OCZKO

m: Ballschuh Micheala, D

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB

Euro Winner 2003

Ural Resurgam

  O: FILUTEK CELERRIMUS M: ALFA Z BONOTNIKA

 

m: Siery Artur, PL

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

---

Nadia Lowiecka Dusza

  O: EFEKT VAE VICTIS M: NEA

 

m: Bláhová Barbora, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

Euro Winner 2003

Smuga Sola Ksenas

  O: KONTRAPUNKT ODROWAŽ M: DUMKA CELERRIMUS

 

m: Horbatowska Blanka, PL

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, resCACIB

Bojka Ferrero

  O: JAZWIC CELERRIMUS M: MARGO SABUB

 

m: Ballschuh Michaela, D

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer