3.10.2003 EURO DOG SHOW

Bratislava, SK

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: Fintorová Ľudmila, SK

BOB - Cobby Chloe Cilly of Dirty Mind, m: Hesseling K., NL

 

BOS - Aghandarragh Earrach, m: Germain A. a C., CH

&

BOB - Cobby Chloe Cilly of Dirty Mind, m: Hesseling K., NL

 

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC CACIB

Euro Winner 2003

AGHNADARRAGH EARRACH

(SHIELHILL BRAN TO KILBOURNE x FRITJEN'S HOLLY GOLUGHTLY)

ch+m: GERMAIN, CH

---

AVERY MARGODEER

 

(DEMIAN FROM HIGHLANDERS YARD x AHRA Z BENÁT.KŘEMENE)

 

ch: MÁDEROVÁ ZUZANA

 

m: SOUKUP VÁCLAV, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB

ANDREW BRAN IRATER

(BRIAN BANDIT BRAN OF DIRTY MIN x ENFANT TERRIBLE VON DER OELMUHLE)

ch: VOBORNÍKOVÁ EVA ING.

m: BOTTOVÁ MARIANNA ING., SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

CH ARCHIBALD BRAN IRATER

(BRIAN BANDIT BRAN OF D.M. x ENFANT TERRIBLE V. D. OELMUHLE)

ch+m: VOBORNÍKOVÁ EVA ING., CZ

---

CH IMPACT IAN IGNOR OF DIRTY MIND

 

(BRIAN BANDIT BRAN OF D.M. x GAYLEWARDS SHOW STOPPER)

 

ch+m: HESSELING K., NL

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN

BANSHEE TERRI IRATER

 

(AIRESCOT BY JEEVES x ENFANT TERRIBLE VON DER OELMUHLE)

 

ch: VOBORNÍKOVÁ EVA ING.

 

m: CHOVANCOVÁ BARBORA, SK

VN

BARBUCHA TERRI IRATER

 

(AIRSCOT BY JEEVES x ENFANT TERRIBLE VON DER OELMUHLE)

 

ch+m: VOBORNÍKOVÁ EVA ING., CZ

VN

BORUVKA PALUDUZ,

 

(KILBOURNE LUFFA OF OELMUEHLE x ALPAKA PALADUZ)

 

ch: UZLOVÁ PAVLÍNA ING.

 

m: KOCHMANOVÁ NAĎA, SK

---

ANDY-SARAH FI-IT

 

(ARCHIBALD BRAN IRATER x AWAY STOHE)

 

ch: áÍROVÁ JITKA

 

m: KOMOVÁ JANA, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1

ATALAYA MARGODEER

 

(DEMIAN FROM HIGHLANDERS YARD x AHRA Z BEN. KŘEMENE)

 

ch+m: MÁDEROVÁ ZUZANA, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

BEGA GANDAMAK

(TIRLIFFIN TIGERNACH x ROSALIND V. D. OELMUHLE)

ch: VOJTEK VLASTISLAV

m: KUBANKA MICHAL MGR., SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

Euro Winner 2003

CH COBBY CHLOE CILLY OF DIRTY MIND

(KILBOURNE QUEBEC x NIMBUS NOBBY OF DIRTY MIND)

ch+m: HESSELING K., NL

V2, resCAC, resCACIB

AGHNADARRAGH DIATA

(EAGLE VON DER OELMUHLE  x AGHNADARRAGH CAELIN)

ch+m: GERMAIN A.A C. TH., CH

V3

DRUIDWOOD ELEANOR LEGEND OF LOCHNESS

 

(KILBOURNE ALFIE x ALISON)

 

ch+m: OLIVERI NICOLE, I

V4

BRILLIANCE GANDAMAK

 

(TIRLIFFIN TIGERNACH x ROSALIND V.D. OELMUHLE)

 

ch: VOJTEK VLASTISLAV

 

m: CHOVANCOVÁ BARBORA, SK

V

ALPAKA PALUDUZ

 

(DUKE OF WINDSOR V.D. DELMUHLE x AXETA Z BEN.KŘEMENE)

 

ch+m: UZLOVÁ PAVLÍNA ING., CZ

---

AHRA Z BENÁTECKÉHO KŘEMENE

 

(TIRLIFFIN TIGERNACH x ADELAIDE Z HEDVÁBÍ)

 

ch: MIKEŠ PETR

 

m: MÁDEROVÁ ZUZANA, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer