5.4.2003 CACIB Wieselburg, A
SLOUGHI
Posudzoval /Richter /Judge: Laszlo Erdös, H
PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, JB Fatin Schuru-esch-Schams
  m: Schmid
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CACA, resCACIB Bersheba’s Hayy Djonnanah
  m: Grams
Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse
V1, CACA, CACIB, BOB Raquisa Schuru-esch-Schams
  m: Rolli
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CACA Richa Schuru-esch-Schams
  m: Rolli

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend