5.4.2003 CACIB Wieselburg, A
Piccolo levriero italiano
Posudzoval /Richter /Judge: Laszlo Erdos, H
PSY /males /rüde:
Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse
VN1

Giglio del Vento Rosso

  m: Steidl
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CACA, CACIB

Seon iz Ozherelia

  m: Chari
VD2

Filugello del Vento Rosso

  m: Fellner-Feldegg
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CACA, resCACIB

Aranzazur de Valverde Santo

  m: Brynda
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CACA, CACIB, BOB Linda
  m: Bastek

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend