5.4.2003 CACIB Wieselburg, A
DEERHOUND
Posudzoval /Richter /Judge: Tamas Jakkel, H
PSY /males /rüde:
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CACA, CACIB Archibald Bran Irater
  m: Voborníková
FENY /females /hündin:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1 Atalaya Margodeer
  m: Máderová
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CACA lsebill vom Welzerberg
  m: Komann
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CACA, CACIB, BOB Ahra z Benáteckého Křemene
  m: Máderová

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend