5.4.2003 CACIB Wieselburg, A
Barsoi
Posudzoval /Richter /Judge: Tamas Jakkel, H
PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CACA, CACIB Dober-Kopp Pannon Zoltan
  m: Koppany
V2, resCACA Alladin Variage Gold
  m: Hladíková
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CACA Snowmountain’s Kevin
  m: Stifter/Hofer
FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CACA, CACIB, BOB Dober-Kopp Pannon Remeny 
  m: Koppany
V2, resCACA Anastasia Variage Gold
  m: Hladíková
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CACA, resCACIB Lynx High Society
  m: Titze
V2, resCACA Dober-Kopp Pannon Virag
  m: Koppany

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend