8.11.2003 Bundessieger Tulln, A

Barsoi

Rozhodca /Richter /Judge: J. Brixhe (B)

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CACA, CACIB, BS

Dober-Kopp Pannon Zoltan

  maj: Dr. A. Koppany, H
V2, resCACA, resCACIB Tycoon Spirit of the Tsar
  maj: H. Arh

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CACA Alladin Variage Gold, 
  maj: Z. Hladíková, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, JB, JBS Traviata Nijinska Ballet 
  maj: Mag. S. Gaischnek, A

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CACA Tenebree Krylov
  maj: Nussbaumer

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CACA, resCACIB Slobozia Du Grand Fresnoy
  maj: Y. Zuber-Linde

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CACA, CACIB, BOB, BS Oriana az Aftab Faizabad
  maj: Dr. A. Koppany, H

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer