8.11.2003 Bundessieger Tulln, A

Azawakh

Rozhodca /Richter /Judge: J. Brixhe (B)

PSY /males /rüde:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse
VN1 Aulad Al Sahara's Raisuli
  maj: A. Matthay

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, JB, JBS Aulad Al Sahara's Sehkhem
maj: R. Sommerer, A

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CACA Chali Amenokal
  maj: Mag. Gaischnek, A

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CACA, CACIB, BOB, BS Aulad Al Sahara’s U’teghaza
  Bes.:A. Matthay
V2, resCACA, res CACIB Efa Faranda Bohemia
 

maj: D. Kupková, CZ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer