14.6.2003 CACIB Praha, CZ
Sloughi
Rozhodca /Richter /Judge:  Guniš Miroslav, SK
PSY /males /rüde:
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Nilda Rais Siyada
  (Jazz x Ghzala Rais Saiyada)
  ch: Angignard
  m: Srpová Lucie, CZ
FENY /females /hündin:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
VD Santé
  (Merzegul x Staya)
  ch: Import Tunis
  m: Kouřilová Elena, CZ
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB C'Chaibia Bohemia Genao
  (X'Xsar des Hammadates de Merz x Baraka Bohemia Genao)
  ch: Tomešková Jana
  m: Vlčková Romana, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer