14.6.2003 CACIB Praha, CZ
Deerhound
Rozhodca /Richter /Judge: Antonín Mudra, CZ
PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB, BOB Angel Eye Margodeer
  (Demian from Highlanders Yard x Ahra z Benáteckého Křemene)
  ch: Máderová Zuzana
  m: manželé Bachtíkovi, CZ
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1 Azir Stohe
  (Skara Brae Arrow x Amulree z Hedvábí)
  ch: Stohanzolová Helena
  m: manželé Bachtíkovi, CZ
FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB Anatolie Mariatex
  (Kilbourne Luffa of Oelmuhle x Axeta z Benáteckého Křemene)
  ch: Švejdová Marie
  m: Drábová Lucie, CZ
V2, resCAC, resCACIB Annabelle Mariatex
  (Kilbourne Luffa of Oelmuhle x Axeta z Benáteckého Křemene)
  ch: Švejdová Marie
  m: Trnková Jana, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer