9.3.2003 CACIB München, D

Posudzoval /Richter /Judge: František Bouček, CZ

Barsoi

 

V1, CAC, CACIB, BOB, BOG  

Dober-Kopp  Pannon Zoltan  

      V1, CACIB, BOS, VDH

      CH.  Luisa Sofena

 

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, BOG  Dober-Kopp  Pannon Zoltan
  (Javidov  az Aftab Faizabad x Anischka a.d.  Zarenreich)
  chov/maj: Dr. Agnes  Koppany
V2, res.VDH Perchino Achota's Dahli 
  (Ch. Klingsor's  Neks x Anastasia)
  chov: Stowasser
maj: Fam. Schneider/Goldmann
V3 Dober-Kopp Edgar Alan Poe
  (Ch. Bolschoi  a.d. Zarenreich  x MCh. Oriana az Aftab Faizabad)
  chov: Dr. A. Koppany
  maj: Ramona  Richter-Niese
V4 Klingsor's Ontario
  (Klingsor's Nonius x  Klingsor's  Galappagos)
chov: K. Herold
maj: P.u.J. Raspe

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC, VDH Klingsor's  Lovländer
  (Baruschka's Eikmann  x Klingsor's Gracia)
  chov: Herold/ V. Schwedler
  maj: Jana Winter

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, res.CACIB, VDH Ch. Sturmbringer's Atreyu
  (Dojan  v. Bischofsteich x Carina v. Schloß  Olef)
  chov/maj: Petra Krauß

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, res.CACIB, VDH Uljanow  Barsois Anuschka
(Sumarokoff  Andrejew x Cymabresjeva Chjavah)
  chov:  Schulte
  maj: C. Schulte & D. Pfarr
V2, res.CAC, res.VDH Dober-Kopp Evelyn Marsh 
  (Ch.  Bolschoi a.d. Zarenreich x MCh. Oriana az Aftab Faizabad)
  chov:  Dr. A. Koppany
  maj: Heinczne Feldmann
V3 Tatarinov's Eleika
  (Lancaster  Nijinski x Tatarinov's Dochka)
chov: Fumy
maj: T.u.M. Lees
V4 Dober-Kopp Pannon Ibolya
(Javidov Az Aftab Faizabad x Anischka aus dem Zarenreich)
chov: Dr. A. Koppany
maj: Isabel Schickli
V Perchino Achota's Anuschka 
  (Ch. Klingsor's Neks x Anastasia)
  chov: K. Stowasser
  maj: C. Goldmann

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CACIB, BOS, VDH  CH.  Luisa Sofena
  (Ch. Chris Sofena x Ester Sofena)
  chov/maj: Antonin  Mudra

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend