5.4.2003 CACIB Mostar, CRO

Afghan hound

V1, CAJC - Amadeus Mozart Beami Šahrak

 

Rozhodca/Richter/Junge: Tino Pehar, CRO

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC Amadeus Mozart Beami Šahrak
2.miesto súťaž "Dieťa a pes" (ICh. Caiwanas Pabameric x Ch.Arantxa Vicario Gandamak)

 

ch: B. Slavíková
m: L. Mirič  

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB Xenos new Forest
  (Sanllahs Gerome x Xenos Maidum Star)
  ch: Xenos M. I. Ljolje  
FENY /females /hündin:
Trieda otevřená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB, BOB, 3.BOG Nightwind Just What i Want
  (Nightwind Hi Flying x Nightwind Easy Touch Me)
  m.: Vujič+Kempken,CRO
--- Kouros Roxane
  (Kouros Canto Sospeso x Kouros Hannah)
  m.: De Pasquale Claudia,Itálie 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend