6.9.2003 CACIB Mladá Boleslav, CZ
Sloughi
Rozhodca /Richter /Judge: PhDr. Guniš S. - SK

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse 1/1
V1, CAC, CACIB, BOB C'Chasba Bohemia Genao
  (X'Ksar des Hammadates de Merz. x Baraka Bohemia Genao)
  ch: Tomešková Jana
  m: Pokorná K.+Vlčková Romana, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer