6.9.2003 CACIB Mladá Boleslav, CZ
Deerhound
Rozhodca /Richter /Judge: V. Panuška, CZ
PSY /males /rüde:

Medzirieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB Angel Eye Margodeer
  (Demian from Highlanders Yard x Ahra z Benáteckého Křemene)
  ch: Máderová Zuzana
  m: manželé Bachtíkovi, CZ
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Ch.Archibald Bran Irater
  (Brian Brandlt Bran of Dirty Mind x Enfant Terrible von der Oelmuhle)
  ch+m: Ing. Voborníková E.
FENY /females /hündin:
Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse:
VN Barbucha Terri Irater
  ch: Ing. Voborníková E.
  m: Ing. Voborníková E. + H.

Medzirieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Anatolie Mariaxet
  (Kilbourne Luffa of Oelmuhle x Axeta z Benáteckého Křemene)
  ch: Švejdová M.
  m: Drábová L.
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
VD Annabelle Mariaxet
  ch: Švejdová M.
  m: Trnková J.
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB ICh. Hera vom Welzerberg
  (Rosslyn Chissum at Kilbourne x Freda vom Welzerberg)
  ch: Ottofulling S.
  m: Schreyer C.+S.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer