24.5.2003 CACIB Litoměřice, CZ
Barsoi

Rozhodca /Richter /Judge:  A. Mudra - CZ

 

V1, CAC, resCACIB - Apurva Bistkupstwo

 

PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC Triskel Celtic Krylov
(ICh. Metel d´al Kerby x Proxima Centaur Krylov)
ch: Krylova H.
m: Stephan K.+M. (D)
V2 Cyrani Balšaja Achota
(Avanturin x Tiara)
ch: Šír D.
m: Pánková D.
V3 Galileo Galilei z Bilkmy
ch: Pařízková M.
m: Sýkorová
VD4 Gradivo z Bilmy
ch: Pařízková M.
m: Řeřichová M.
VD Romanov z Palatinu Moravia
ch: Růžičková M.
m. Pašek V.
ods. Stepun´s Towarisch
ch. Wohrle a Behrbalk
m: MVDr. Vodička P.

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Avar Bistkupstwo

(Avanturin x Polly z Palatinu Moravia)
ch: Zapletal V.
m: Zapletalová L.
ods. Monarcha Blanca Barzet
ch: Ing. Šístková H.
m: MVDr. Vodička P.
-- Orlow Grotius
ch+m: Sadowski A.
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, res.CACIB Amur Majove Bohemia
(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove)
ch: Veselá M.
m: Peslerová M.
V2, res.CAC Cibéda Zagredža
(Carrayan Quido Bohemia x Atarri Aliuar Bearzovo udobstvo
ch: Stuchlá H.
m: Synková D. a Stuchlá H.
-- Azeem Variage Gold
ch: Hladíková .
m: Ing. Chmielová P. a Plisková J.
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1,CAC,CACIB,BOB Prodigy Krylov
(Ch. Israel Krylov x Justice Krylov)
ch: Krylová H.
m: Stephan K. a M.
V2, res.CAC Orel des Princes de Kazan
(ICh. Hugai des Princes de Kazan x Galina des Princes de Kazan)
ch: Siegner M
m: Ing. Šístková H.

FENY /females /hündin:

Trieda dorostu /Puppies /Jüngstenklasse:
N1 Nina Planca Barzet
ch: Ing. Šístková H.
m: Ing. Havlová Z.
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC Tenebree Krylov
(ICh. Metel D´al Kerby x Proxima Centaur Krylov)
ch: Krylová H.
m: Nussbauer J.

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, res.CACIB Apurva Bistkupstwo

(Avanturin x Polly z Palatinu Moravia)
ch: Zapletal V.
m: Zapletalová L.
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB Aris Russkaja Achota
(Charmen Barzet x Jessica z Palatinu)
ch: Němcová M.
m: Synková D.
V2 Linoczka Blanca Barzet
ch: Ing. Šístková
m: Ing. Havlová Z.
VD Disna Džankaj Zagredža
ch: tuchlá H.
m: Synková D.
VD Altamira Moomoon
ch: Doležalová R.
m: Řeřichová M.
ods. Elena aus dem Zarenreich
ch: Klug M.
m: MVDr.Vodička P. + Ing. Šístková H.
Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse
ods. Stepanida de Nikolaiev
ch: Thalgott D.
m: MVDr. Vodička P.
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1 Anastasia Variage Gold
ch+m:Hladíková Z.
-- Wiktoria Ulubieniec Cara
ch: Piastka B.
m: Sadowski A.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer