1.3.2003 CACIB Graz, A

Magyar Agar

Posudzoval /Judge: Spoljarič Boris, HR

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB Devaj Genie
  (Devaj Agyar x Amarnat Cherry)
CH: Szanka Judith
M: Mazura Nora, A

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend