26.4.2003 CACIB České Budějovice, CZ

Piccolo levriero italiano

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG-III. - Romanzia des Trois Pyramides

 

Rozhodca /Richter/Judge: L.Ubrová, CZ

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, r.CACIB Gold von Alpinstrom
(Oliver Skara x Unie Skara)
ch.+m: Kukrálová H.
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB JCh. Ciro Astoša
(Euzebio Gorzowska Panorama x Aschlei Astoša)
ch: Tomanová L.
m: Slapničková V.
V2, r.CAC Kreios of Sussex
(Amadeus Racing-Star x Bianka Jotýr)
ch: Kocourek K.,JUDr.
m: Buroh H.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse 
V1, CAJC Holy di Branco Piccolo
(Ch. Fiefoemiek´s Furioso x ICh. Vhilomena El-Saghir)
ch:Daňková H.
m: Baxová E.
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC Gáia von Alpinstrom
(Oliver Skara x Unie Skara)
ch: Kukrálová H.
m: Tichotová D.
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB, BOB, BIG-III. Romanzia des Trois Pyramides
  (ICh. Nomen Nescio du Domaine de Chan x Ombre Chinoise des Trois Pyramides)
ch: Juin Jean-Luc
m: PhDr. Podaná H.
V2, r.CAC, r.CACIB Hilda z Kopfsteinu
(Woody Skara CS x Claudia Bohemia Skara)
ch.+m: Csefay M.
V3 Evita di Branco Piccolo
(Euzebio Gorzowska Panorama x Vhilomena El-Saghir)
ch: Daňková H.
m: Varhanová P.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend