26.4.2003 CACIB České Budějovice, CZ
Sloughi
Rozhodca /Richter/Judge: V. Panuška, CZ

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Djahid Bohemia Genao
(Asban Dau Al Gamar x Baraka Bohemia Genao)
ch.+m: Tomešková J.

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
VD Magistere Shanti-Darshan
(Magistere Pharid x Ben-Bahram Ifni)
ch: Dufour I.
m: Tomešková J.
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB JCh. C´chaibia Bohemia Genao
(X´Ksar des Hammadates de Merzouga x Baraka Bohemia Genao)
ch: Tomešková J.
m: Vlčková R.
?? C´charame Bohemia Genao
(X´Ksar des Hammadates de Merzouga x Baraka Bohemia Genao)
ch.+m: Tomešková J.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend