26.4.2003 CACIB České Budějovice, CZ

Barzoj

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG - Alladin Variage Gold

 

Rozhodca /Richter/Judge: L. Ubrová, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse 
V1, CAJC Stepun´s Towarisch

(Turgai´s Chudo x Stepun´s Petrowa)
ch: Nohrue+Behrlbak
m: MVDr. Vodička P.
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, resCACIB Monarcha Blanca Barzet

(Ch.Charmen Barzet x Haletka Blanca Barzet)
ch: Ing. Šístková H.
m: MVDr. Vodička P.
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB, BOB, BIG Alladin Variage Gold
  (Ch. Maxime de Nikolaiev x Nastasia Kinski Krylov)
  ch.+ m: Z. Hladíková
V2, r.CAC Rothschild Nijinski

(Orange Ornament Nijinski Ballet x Internationala Nijinski CS) 
ch.+m: Ing. Buriánová L.
V3 Antej Majove Bohemia

(Andrej Tssony Andrejaschka x Wasa Majove CS)
ch:Veselá M.
m: Holá M.
V4 Zyl Majove CS

(Andrej Tssony x Andrejaschka x Wasa Majove CS)
ch:Veselá M.
m: Haubnerová R.
--- Mon Amour Sofena
(Chris Sofena x JCh. Imzadza Black Sofena)
ch:.+m: A. Mudra
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC Ch. Dares ze Dvora Králové

(Ch. Antares ze Dvora Králové x Calea ze Dvora Králové)
ch: Buroh H + J.
m: Buroh H.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse 
V1, CAJC Tenebree Krylov

(ICh. Metel D´sl Kerby x Proxima Centaur Krylov).
ch: Krylová H
m: Nussbauer J.
VD2 Domina Domingo Zagredža

(Adar Anur Barzovo Udobstvo x Annita Arkvist)
ch: Stuchlá H.
m: Mikulíková L.
Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC, CACIB Belinda Balšaja achota

(Avanturin x Chantilly Leyton)
ch: Šír D.
m: Havlisová L.
V2, r.CAC Maestra Blanca Barzet

(ICh. Charmen Barzet x Ch.Haletka Blanca Barzet)
.
ch.+m: Ing. Šístková H
VD3 Bianka Majove Bohemia

(Andrej Tssorny Andrejaschka x Wasa Majove CS)
ch:Veselá M.
m: Ing. Kracík O
/ Nikita Sofena
(Limbachi Golub x Christie Sofena)
ch.+m: A. Mudra
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1 Rhapsodie in Blue Nijinski

(Orange Ornament Nijinski x Internationala Nijinski)
ch.+m: Burianová L.,Ing.
V2 Amanda Audi a Vide

(Ch. Rym Masove x Goralka Barzet)
ch: Jedličková J.
m: Bergl M.
--- Djarmila aus dem Zarenreich
(Banjenko Kavinow x Sinaida aud dem Zarenreich)
ch: Klug M.
m: MVDr. Vodička P.
Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse
V1, CAC Stepanida de Nikolaiev

(Igor de Nikoaiev x Olivia de Pinedo)
Ch:Thalgott
m: MVDr. Vodička P.
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC Ch. Anastasia Variage Gold

(Ch. Maxime se Nikolaiev x Nastasa Kinski Krylov)
ch.+m: Hladíková Z.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend