26.4.2003 CACIB České Budějovice, CZ
Azawakh
Rozhodca /Richter/Judge: D. Kupková, CZ

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse
V1, CAC Gogo Franda Bohemia
  (Biyanou x Efa Faranda Bohemia)
  ch: Kupková D.
  m: Ktulišová E.
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, resCACIB Ghars Faranda Bohemia
  (Biyanou x Efa Faranda Bohemia)
  ch: Kupková D.
  m: Macek V
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse:
V1, CAC, CACIB, BOB, resBIG Ch. Ahmar Kel-Es-Suf
(B´Emeker Kel Dahoussahaq x Jaspis of Silverdale)
  ch.+m: Štěpánek P.

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend