11.10.2003 CACIB České Budějovice, CZ

Piccolo levriero italiano

Rozhodca /Richter /Judge: Dana Kupková, CZ

 

BOB - ICH. Romanzia des Trois Pyramides

PSY /males /rüde:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1

Chavier von Alpinstroem

 

maj. Monika Kupková

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB

Kreios of Sussex

maj. Jurgen Buroh, CZ

---

Champagne King of  Ivar

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Holly di Branco Piccolo

 

maj. Eva Baxová, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1

Hekaté von Alpinstroem

 

maj. Mingo Sommer

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, 3.BIG

ICH. Romanzia des Trois Pyramides

 

maj. Helena Podaná, CZ

V2, resCAC, resCACIB

Ch. Hilda z Kopfsteinu

 

maj. Milan Cséfay, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer