11.10.2003 CACIB České Budějovice, CZ
Sloughi
Rozhodca /Richter /Judge:
PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CAJC TALAL-GENAO DE DOMUS BOHEMIA
FENY /females /hündin:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, CACJ TINGIS GENAO DE DOMUS BOHEMIA
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, resCACIB DJAHIRAH BOHEMIA GENAO
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, BOB CH.C'CHAIBIA BOHEMIA GENAO

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer