17.5.2003 CACIB Budapešť, H

Whippet

Rozhodca /Richter /Judge: Ľudmila Fintorová, SK

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, HPJ

KING KENNY PLUM BRANDY

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG

FIFTY-FIFTY PLUM BRANDY

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, HPJ

KINCSEM PLUM  BRANDY

V2

NOANGELS  CREAMCARAMEL OF FARICKA

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer