17.5.2003 CACIB Budapešť, H
Greyhound
Rozhodca /Richter /Judge: Ľudmila Fintorová, SK
PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, HPJ, BOB ARTUS OF CAMELOT´S LEGEND
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1 BUCKINGHAM KORZAR

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer