17.5.2003 CACIB Budapešť, H
Barsoi
Rozhodca /Richter /Judge: Ľudmila Fintorová, SK
PSY /males /rüde:
Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse
V1, HPJ DIABORA AMUR

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, resBIG

DOBER-KOPP PANNON ZOLTÁN

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB DOBER KOPP PANNON VIRÁG
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, resCACIB DOBER-KOPP PANNON RÓZSA

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer