17.5.2003 CACIB Budapešť, H
Afghan hound

Rozhodca /Richter /Judge: Ľudmila Fintorová, SK

 

V1, CAC, CACIB, BOB - ALICE COOPER GANDAMAK

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB CELESTIAN JUSTIFICATION
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1 HASSAH GANDAMAK
V2 ÚDIV ZE ZLIĆÍNSKÝCH LUK
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, BOB ALICE COOPER GANDAMAK
V2, resCAC CONDOR BOSTERIOUS  BEAUTY
V3 SPOTED-SPHINX AHMADNAGAR
Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse
V1 INGO MODRY KVĚT
FENY /females /hündin:
Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse
VN1 AGHA DJARI´S  L´IL  WHITE KIE
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC HONKY TONK GANDAMAK
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB YADISCHI VON KATWIGA
V2, resCAC, resCACIB HEIDI GANDAMAK

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer