28.6.2003 CACIB Intercanis Brno

o pohár Strednej a Východnej Európy

Piccolo levriero italiano

Rozhodca /Richter /Judge:  Panuška Vladimír, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

VD Bin del Maestro Scalpellino
  (Buráčke z Haldy písku x Beatrice von Alpinstrom)
  ch+m: Čech Vít, CZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

VD1 Nebbiolo Skarak
  (Titanic Terentino Skara x Destiny Hippolit Star)
  ch: Mareš Robert
  m: Kolínková Olga, CZ
VD2 Goldfread von Alpinstrom
  (Oliver Skara x Unie Skara)
  ch+m: Kukrálová Helena, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, VSVE Champagne King of Ivar
  (Františk Dobrota z Ivaru x Latoya il Piccolo Azzuro)
  ch: Vaňková Iva
  m: Němová Vladimíra, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

VD Boika del Meatro Scalpellino
  (Buráčke z Haldy písku x Beatrice von Alpinstrom)
  ch+m: Čech Vít, CZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB, VSVE, BOB Cindy Finský domek
  (Enzo Bohemia Skara x Ája Finský domek)
  ch: Lavičková Marie
  m: Gotthardová Jana, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

VSVE - VýchodostredoEurópsky víaz /East&Middle European Winner

VSVEM - VýchodostredoEurópsky víaz mladých /East&Middle European Junior Winner

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer