28.6.2003 CACIB Intercanis Brno

o pohár Strednej a Východnej Európy

Azawakh

Rozhodca /Richter /Judge:  Panuška Vladimír, CZ

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB Tombouktou's P'Aytarel
  (Ennehet Al-Ifrigiya x Tombouktou's Nahalet)
  ch: Meissen Gabriele
  m: Vrbacká Jana, CZ

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, VSVE, BOB, BIG, 3.BIS Ahmar Kel-Es-Suf
  (B'Emeker Kel Dahoussahaq x Jaspis of Silverdale)
  ch+m:  Štepánek Petr, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, VSVE Atifa Kel-Es-Suf
  (B'Emeker Kel Dahoussahaq x Jaspis of Silverdale)
  ch:  Štepánek Petr, CZ
  m: Joannidu Karolina, cZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

VSVE - VýchodostredoEurópsky víťaz /East&Middle European Winner

VSVEM - VýchodostredoEurópsky víťaz mladých /East&Middle European Junior Winner

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer