17.8.2003 CACIB Bratislava
Sloughi
Rozhodca /Richter /Judge: Lokodi Csaba Zsold, ROM
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
--- Dahija Bohemia Genao
(Asban Dau al Gamar x Baraka Bohemia Genao)
ch: Tomešková Jana
m: Malinovská Lenka, CZ
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, BOB C'Chaibia Bohemia Genao
  (X'Ksar Des Hammadates de Merzo x Baraka Bohemia Genao)
  ch: Tomešková Jana
  m: Vlčková Romana, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer