17.8.2003 CACIB Bratislava
Deerhound
Rozhodca /Richter /Judge: Jean-Jacques Dupas, F
PSY /males /rüde:
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB Archibald Bran Irater
(Brain Bandit Bran of Dirty Mind x Enfant Terrible v.d. Oelmuhle)
ch+m: Voborníková Eva, CZ
FENY /females /hündin:
Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse
VN1 Barbucha Terri Irater
  (Alrescot By Jeeves x Enfant Terrible v.d. Oelmuhle)
ch+m: Voborníková Eva, CZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

VD Anna Belle Mariatex
(Kilbourne Luffa of Oelmuhle x Axeta z Benáteckého Křemene)
ch: Švejdová Marie
m: Trnková Jana, CZ
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Angie Festina
(Kilbourne Luffa of Oelmuhle x Petronella von der oelmuhle)
ch+m: Wozna-Gil Hanna, PL

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer