16.8.2003 CACIB Bratislava

Sloughi

Rozhodca /Richter /Judge: Holmerová Zdeňka, CZ

 

BOB

FENY /females /hündin:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

C'Chaibia Bohemia Genao

 

(X'Ksar Des Hammadates de Merzo x Baraka Bohemia Genao)

 

ch: Tomešková Jana

 

m: Vlčková Romana, CZ

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer