16.8.2003 CACIB Bratislava
Greyhound
Rozhodca /Richter /Judge: Holmerová Zdeňka, CZ
PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Socrate de Bleu Manoir

(Johan de Bleu Manoir x Oriente de Bleu Manoir)
ch: Haan Lemoine Claudine
m: Toussaint Anita, F
V2, resCAC My Camelot President

(Gaysyde Christmas Past x Christmas White Star)
ch: Sordjan Zoran
m: Lorencová Pavlína, CZ
Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, BOB Rimbaud de Bleu Manoir 

(Only You de Bleu Manoir x Lucrece de Bleu Manoir)
ch: Haan Lemoine Claudine
m: Toussaint Anita, F
FENY /females /hündin:
Trieda otvorená /Open /Offeneklasse
--- Druidwood Incredible Jolanda 
  (Sobers Beaumonde x Druidwoo Dragonqueen)
  ch1+m: Oliveri Nicole, I

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer