21.6.2003 KV - CAC Untersiebenbrunn, A

Magyar Agar

Rozhodca /Richter /Judge: Š.Šinko, SLO

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1 CACA DEVAJ HADNAGY
  DEVAJ AGYAR x DEVAJ OPAL
  ch: SZANKA J.
  m: MAZURA PETER

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1 CACA BOB DEVAJ DAMA
  DEVAJ REGE x DEVAJ OKOSZ
  ch: SZANKA J.
  m: MAZURA PETER

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

LSW - Landessieger Wien
CS - Klubsieger 2003

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer