21.6.2003 KV - CAC Untersiebenbrunn, A

Azawakh

Rozhodca /Richter /Judge: J. L. Grunheid / F

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V2 res.CACA GANDHI OF WUTHERING HEIGHTS
  AJOR AG TINAKEUF x AL-HARA´S DHIU´ELEN
  ch: JACOBS IRIS
  m:  SCHANDARA CONNIE
V1 CACA LSW CS BOB M´SEF KEL AFARA-HEWHIN
  HEKEWEL KEL DAHOUSSAHAQ x G´TOUFAT OF WUTHERING HEIGHTS
  ch: LANGSCHWERT
  m:  GAISCHNEK SYLVIA

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1 BASTIEN´S OUFENIFET
  M´SEF KEL AFARA-HEWHINx AL-HARA´S HERIET
  ch: GAISCHNEK SYLVIA
 

m:  GAISCHNEK SYLVIA

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1 CACA MAIMUN KEL AFARA-HEWHIN
  HEKEWEL KEL DAHOUSSAHAQ  x G´TOUFAT OF WUTHERING HEIGHTS
  ch: LANGSCHWERT
  m:  GAISCHNEK SYLVIA

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1 CACA LSW CS KHAIZURAAN KA DAHOUSSAHAQ
  GANET-KHAMSEEN KEL DAHOUSSAHAQ x BERZIT KEL DAHOUSSAHAQ
  ch: KESSLER MONIKA
  m:  HUBINGER GABRIELE

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, NV BERZIT KEL DAHOUSSAHAQ
  GEFELL DE GARDE-EPEE x ELBEIDA EL HAMMADA
  ch: KESSLER MONIKA
 

m:  HUBINGER GABRIELE

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /inssuficiant

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

LSW - Landessieger Wien
CS - Klubsieger 2003

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer